Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Ямбол  
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Ямбол : cнимка 1
Описание:

Ямболският исторически музей дължи създаването си на безкористната, събирателска и проучвателска дейност на местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за региона. Още през 1886г в трикласното мъжко училище в Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков е уредена първата музейна сбирка. Археологическото ученическо дружество "Диана" (основано 1925 г.) през 1926 г. подрежда музейна сбирка. По това време известни местни интелектуалци основават гражданско археологическо дружество "Диамполис" , което развива активна дейност в областта на археологията и етнографията. Събраните от тези дружества експонати се съхраняват до 1936г в сградата на ямболската педагогическа гимназия, а по-късно са предадени на читалището. През 1948 г. отдел "Музеи и галерии" при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС-Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата "Асистент по старините", и помещение за музей.
На 26.І.1952 г. Венета Дачева е назначена на длъжност референт "музей и картинна галерия". С този акт се полага началото на музея като институция. Официално музеят е открит на 2.VІ.1953 г. като музей на революционното движение. До 1955 г. В.Дачева е единственият уредник в него.

Първоначално в музея съществуват три отдела: исторически (включващ историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944г);социалистическо строителство (отразяващ събитията след 1944г.) и отдел природонаучен. Първите му експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. Постепенно музейната дейност се разраства и броят на специалистите, работещи в него се увеличава.

Понастоящем Исторически музей гр. Ямбол разполага със специалисти, разпределени в четири основни отдела.
"Археология" (включва фондовете "Праистория", "Античност", "Средновековие" и "Нумизматика"); "Българските земи ХV-ХІХ в." (включва фондовете "Възраждане" и "Етнография"); "Нова и най-нова история" (със съответните фондове) и отдел "Връзки с обществеността". Към музея функционира и ателие за реставрация и консервация.

Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90,000 експоната от родната история, някои от които с неоценима научна стойност, разпределени в съответните отдели.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Исторически музей - Ямбол   

Местонахождение: град Ямбол
Надморска височина: 114 метра
Население: 84 498
Пощ. код: 8600
Тел. код: 054

ул. “Бяло море” № 2

Географски координати:
42.483253, 26.507935


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Събота и неделя - почивни дни.
Печат: Да
Възможност за нощувка: Хотели в град Ямбол.
За контакти: 046/ 66 27 36, 046/ 66 47 20
Маршрути: Античен град “Кабиле”
Етнографски музей - Елхово
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010