Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Античен град “Кабиле”  
100 национални туристически обекта: Античен град  Кабиле: cнимка 1 100 национални туристически обекта: Античен град  Кабиле: снимка 2 100 национални туристически обекта: Античен град  Кабиле: снимка 3
Описание:

Националният археологически резерват "Кабиле" се намира на 8 км. северозападно от гр. Ямбол.

В античната епоха град Кабиле е важен икономически, религиозен и културен център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа.
Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.Хр. около голям култов център на възвишението "Зайчи връх" край завоя на р.Тонзос (дн. Тунджа).
През 341 г.пр.Хр. Кабиле е превзет от македонския цар Филип ІІ, като по-късно в него е пребивавал и най-извистният военачалник на всички времена -Александър ІІІ Велики Македонски.
През първата половина на ІІІ в.пр.Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток. В ср.на ІІІ в.пр.Хр. царската власт в Кабиле е заменена с градско управление.
През ІІІ - ІІ в.пр.Хр. градът е единствен във вътрешна Тракия със собствена монетарница, която е сякла царски и градски емисии.

През цялата елинистическа епоха Кабиле поддържа интензивни търговски връзки с елинските центрове в Мала Азия, Егея и Понт.
В 72/71 г.пр.Хр. градът е превзет от римляните начело с Марк Лукул, а от 45 г.сл.Хр. става част от римската провинция Тракия.
От началото на ІІ в.сл.Хр. Кабиле се превръща в един от най-важните римски военни лагери в провинцията. В него до края на ІІІ век, стануват последователно две кохорти.
След реформите на имп. Диоклециан, от началото на ІV век е един от петте главни града в провинцията. С приемането на християнството за официална религия е един от водещите епископски центрове.

През 378 г.сл.Хр. Кабиле е превзет от готите начело с Фритигерн.
В края на VІ в.сл.Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. В периода Х - ХІV в.сл.Хр. върху неговите развалини съществува малко средновековно селище.

През 1965 г. територията на която е бил разположен античният град Кабиле е обявена за природозащитено място, паметник на културата от национално значение и национален археологически и архитектурен резерват с площ над 600 дка.
Върху античния град не е застроено съвременно селище, което го прави лесен за проучване и удобен за експониране. Първите официални археологически проучвания са проведени през 1912 г. от Проф. Богдан Филов.

Редовни археологически проучвания в Кабиле се провеждат от 1972 г. без прекъсване. В тях участват специалисти от АИМ при БАН, СУ"Св.Климент Охридски" и ИМ - Ямбол.
Кабиле е и база за обучение на студентите от специалност археология в Софийския университет, който ежегодно изкарват задължителния си стаж по антична археология.

НАР - Кабиле разполага с археологически музей на място с експозиционна площ от над 900 м2., конферентна зала с 60 места и модерна археологическа база за обработка и проучване на материалите.
За 30 години археологически разкопки, са проучени , реставрирани и експонирани значителен брой сгради. Проведени са редица международни научни форуми / Международния Симпозиум "Поселищен живот в Тракия" (през 1982, 1986 и 1993 г.) ,VІІІ Световен Конгрес по Тракология (през 2000 г.)и др./. Отпечатани са и множество научни издания, отразяващи резултатите от извършените проучвания.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Античен град “Кабиле”  

Местонахождение: Националният археологически резерват "Кабиле" се намира на 8 км. северозападно от гр. Ямбол.

Географски координати:
42.547146, 26.484625


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: Лятно(април-октомври): 9.00-17.00
Зимно(ноември-март): 9.00-17.00
Събота и неделя - почивни дни.
Печат: Да
Възможност за нощувка: Хотели в град Ямбол.
На палатка в околностите.
За контакти: 046/ 66 34 03, 046/ 66 34 13
Маршрути: Исторически музей - Ямбол  
Етнографски музей - Елхово  
Галерия със снимки:
100 национални туристически обекта - галерия със снимки на Античен град Кабиле

100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010