Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Силистра
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Силистра: cнимка 1 100 национални туристически обекта: Исторически музей - Силистра: снимка 2 100 национални туристически обекта: Исторически музей - Силистра: снимка 3
Описание:

Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. На 18 ноември 1898 г. с Протокол № 9 на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей. На 11 януари 1899 г. е утвърден Устава му от тогавашния министър на Народното просвещение Иван Вазов, като по този начин музеят е узаконен. След окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 1913 г. силистренската музейна сбирка е прехвърлена в България и експонатите й попадат в Софийския археологически музей и Русенския окръжен музей. По време на румънската окупация в Силистра има уредени две музейни сбирки, чиито експонати след оттеглянето на румънските власти през 1940 г. са отнесени в Румъния. Но идеята за музей отново се реализира и на 19 октомври 1941 г. в града се основава Историко-етнографско дружество, което през 1943 г. преминава към читалище „Доростол”. В приетия нов устав са посочени основните цели и задачи на бъдещия музей. В гр. Силистра през м. октомври 1942 г. е открита световноизвестната римска гробница със стенописи от ІV в. На 27 август 1947 г. е учреден музеен комитет, чиято цел е да се обединят всички музейни сбирки в един музей, а през 1953 г. музеят е обявен за професионален културен институт и преминава на пряко подчинение на Околийски народен съвет – Силистра. Първият щатен директор е Цветана Друмева. Първата постоянна музейна експозиция на тема „Каменно-медната епоха и родовото общество” е открита на 5 май 1954 г. Музейният фон е обогатен с ценни находки: шлем-маска от І в., скулптура на жена „Подитиция” и слънчев часовник. Тези експонати са включени в Националния музеен фонд на България. През 1967 г. е открит Етнографския музей, в реставрираната турска крепост „Меджиди табия” са подредени експонати на отделите „Археология” и „Националноосвободителни борби”. През 1968 г. музеят се обогатява с още една уникална находка – римска колесница и саркофаг, в който са положени два богато украсени меча, златен пръстен и монета на император Проб (276-282). От 1968 г. музеят започва спасителни археологически проучвания проучвания античния Дуросторум и средновековния Дръстър. От 1976 г. с министерско постановление е обявен Археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на гр. Силистра. През следващите десетилетия музеят изгражда нови експозиции и обогатява фондовете си. Продължават проучванията на средновековния Дръстър. Основният фонд включва над 42 000 инвентарни единици.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Исторически музей - Силистра

Местонахождение: град Силистра
Надморска височина: 6 метра
Население: 42 551
Пощенски код: 7500
Телелефонен код: 086

Географски координати:
44.121590, 27.262909


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: Лятно: 9.00 - 12.00 ч. 13.00 – 18.00
Зимно: 9.00 – 12.00 ч. 12.30 – 17.30 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Ден за безплатни посещения: четвъртък
Печат: Да
Възможност за нощувка: Хотели в град Силистра.
На палатка на брега река Дунав.
За контакти: 086/820386
Маршрути: Разходка из града.
Крепост "Меджиди табия" град Силистра  
Природо-научен музей при биосферен резерват "Сребърна"
Галерия със снимки:
100 национални туристически обекта - галерия със снимки на Исторически музей - Силистра

100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010