Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват "Сребърна"
100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: cнимка 1 100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: снимка 2 100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: снимка 3
100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: cнимка 4 100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: снимка 5 100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна: снимка 6
Описание:

Резерватът Сребърна е разположен край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка наречено "Via Pontica". Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара.

Сребърна е сладководно езеро и е разположено край река Дунав. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 кв. км. Често се заблатява.

Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 10 вида риби - щука, каракуда, червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др.
Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. 179 вида птици гнездят в резерват Сребърна: къдроглав пеликан, корморан, чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др.

През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.

Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

Има няколко легенди за произхода на името, едната е за хан Сребрун, който загива по тези места в неравен бой с печенегите. Втората легенда разказва за заровена лодка, пълна със сребро, по бреговете на блатото. Третата легенда, която е най правдоподобна, гласи, че името идва от вълшебната картина, наблюдавана вечерно време при пълнолуние. Когато луната е високо, нейното отражение създава илюзията за разтопено сребро. През 1913 г., след подписване на Букурещкия мирен договор, територията на резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, попада в пределите на Румъния. През 1918 г. с подписване на Букурещкия мирен договор Добруджа отново преминаване в територията на Българската държава. Първият българин, проявил интерес към това място, е Алекси Петров, който е посетил резервата през 1911. Той бил запленен от красотата на птичия свят и запланувал поредица от експедиции. Алекси Петров отново посещава резервата през 1940 г., за да проучи птичите колонии, гнездящи там. В миналото местността е посещавана от Феликс Каниц, а през 1880 г. я посещава и друг австриец - това е Едуард Ходек. Той описва своите впечатления в статията "Домът на прелетниците". Най-черната страница от историята на тази красива местност записва Лео фон Калберматен. Той и неговите хора избиват хиляди малки и големи чапли. Тогавашната мода е изисквала на дамските шапки да има пера от тези птици. Друг изследовател, посетил Сребърна е Отомар Райзер. Той е автор на книгата "Материали на Българския орнис", като втория том на книгата е посветена на българската фауна.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Природо-научен музей при биосферен резерват "Сребърна"

Местонахождение: село Сребърна
Надморска височина: 18 метра
Население: 764
Пощенски код: 7587
Телелефонен код: 08515

Резерватът Сребърна е разположен край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав.

Географски координати:
44.101818, 27.062490


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: Природо-научен музей
лято: 08.00-12.00 и 14.00-18.00 ч.
зима: 08.00-16.00
Почивни дни - събота и неделя
Печат: Да
Възможност за нощувка: На палатка край езерото
За контакти: -
Маршрути: Разходка край езерото.
Галерия със снимки:
100 национални туристически обекта - галерия със снимки на църква Света Троица град Банско

100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010