Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Димитровград
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Димитровград : cнимка 1
Описание:

МАЙЧИЦЕ

Моя родна земя! Моя майко добра!
Земьо, майчице мила! –
Дай ми вечната жажда на свойте недра,
своя порив и сила!

Помогни ми в съмненията и умората,
изпий мъката стара!
Научи ме на вярност и обич към хората,
научи ме на вяра!

Научи ме да вярвам в доброто, в човека –
и към бялата пролет,
ти, сърце на сърцата, открий ми пътека!
Крила дай ми за полет!

Пеньо Пенев


Добре дошли в Исторически музей–Димитровград!
Музеят и градът са уникални, както със своето създаване, така и със своето развитие в най-новата история на България.
Димитровград е един от младите градове на България, който не може да се похвали с многовековна летопис, но въпреки това има своята кратка и оригинална история.
В експозиционните зали на днешния музей няма да видите археологически разкопки, не блестят златни съкровища и нумизматични ценности, но чрез експонатите по-най безспорен начин се разказва историята на бригадирското движение и развитието на Димитровградска община – времето, “когато се наливаха основите”.
Надявам се, че ще използвате предоставената Ви възможност да се запознаете с най–богатата колекция в България за Бригадирското движение, както и с факти от изграждането на Димитровград.
От името на ръководството на музея и цялата музейна колегия Ви благодарим за това виртуално посещение и Ви каним да посетите на живо музея в Димитровград. Уверяваме ви, че ще останете приятно изненадани, тъй като ще имате изключителната възможност да влезете в непосредствен контакт с културно-исторически паметници и документи, олицетворяващи мечтите на цяло поколение да надрастне икономическата изостаналост и да положи началото на индустриализацията на страната и стопанския разцвет. Едновременно с това ще се запознаете с оригинални етнографски материали, свидетелстващи за обичаите, бита и традициите в региона.
Независимо от това дали посещавате сайта целенасочено или сте попаднали случайно при нас, очакваме ви в залите на музея и сме сигурни, че няма да сте разочаровани.
Елена Георгиева – директор на Исторически музей - Димитровград


МУЗЕЯТ В СПОМЕНИТЕ
Музеят в Димитровград е създаден през 1951 г. с постановление на Министерския съвет като Музей на социалистическото строителство. Задачата му е да покаже изграждането и развитието на новия град.
Първата постоянна експозиция е открита през 1954 г. Тя отразява обществено-икономическия, духовен и културен живот на Димитровград. Това е първият музей от такъв тип в България и дълго време е модел за изграждането на отдели и музеи, отразяващи най-новата история.
От 1963 г., с протоколно решение от 30 март на Окръжния комитет на БКП-Хасково, музеят е с ново име - “Окръжен музей на социалистическото строителство” и има за задача да отрази най-новата история на тогавашния Хасковски окръг - общественополитически живот, промишленост, селскостопанство, здравеопазване, просвета, култура, спорт. На 14 април 1973 година е открита и неговата нова експозиция, в която най-голямата и основна тема е изграждането на Димитровград.
На 26.12. 1983 г. след решение на Председателството на Комитета за култура се променя “Окръжен музей на социалистическото строителство в “Музей на младежкото бригадирско движение в България“. След усилена събирателска, научно-изследователска и експозиционна дейност, на 2 септември 1987 г. е открита експозицията, която има две основни теми:
1.Младежко бригадирско движение в България 1946 -1986 г.
2.Димитровград –възникване и строителство на града, обществено-икономическо развитие, международни отношения и култура.
След 1989 г. музеят разширява сферата на своята изследователска и събирателска работа.
След решение на Общински съвет - Димитровград, Колегиумът на Министерството на културата на 14.04. 1998 г., на основание чл.25 и 27 от Правилника за устройството и дейността на държавните и общински музеи в Република България дава съгласие за преименуване на Музея на бригадирското движение в България-Димитровград в Исторически музей-Димитровград, като се обособяват два отдела: “Нова и най-нова история” и “Етнография”.
През годините на своето съществуване Историческият музей в Димитровград се обогатява и развива с единствена цел-да събира,опазва и съхранява вещи и документи от материалния и духовен живот на страната ни, и в частност на населението на Димитровград и общината през различните етапи на развитие.


ЕКСПОЗИЦИИТЕ НА МУЗЕЯ
Исторически музей-Димитровград разполага с три експозиционни зали – две постоянни експозиции и една изложбена зала.
В зала 1 е разположена експозицията “Младежко бригадирско движение в България 1946-1988 г.”. Тя проследява всички етапи на това движение – движение, което има своите успехи и слабости, движение възвеличавано и оспорвано, но оставило трайни следи в най-новата българска история.
В своето съществуване през годините музеят винаги е бил преди всичко музей на Димитровград. Тази тема е застъпена във всички експозиции. Тя е основна за зала 2 “Димитровград”. Тук е представено цялостното развитие на града – възникването и строителството му, икономическите и обществени промени, културният живот, международните връзки.
Зала 3 се уреждат временни изложби, провеждат се културни празници и др.

ЗАЛА 1 - БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 1946-1988 г.
В първата зала е разположена експозицията “Младежко бригадирско движение в България 1946-1988 г.”.Тук посетителят се запознава с интересна страница от най-новата история на България- бригадирското движение и построеното с доброволен бригадирски труд. В тематико-хронологичен ред и с разнообразен документален и веществен материал има възможност да се върнем назад във времето, разглеждайки снимките от ежедневието на бригадирите, отличията и наградите, давани за високи трудови успехи, бригадирски знамена, работен инвентар и други. Карти и схеми представят по важните бригадирски обекти, а също структурата на бригадите и данни за производствени резултати.

ЗАЛА 2 - ДИМИТРОВГРАД
Първата част от експозицията е посветена на изграждането и развитието на Димитровград.
Градът възниква на основата на три села - Раковски, Мариино и Черноконево, които са обединени през 1947г.
Експозицията започва с кратка история на тези селища. Преминава през темата за участието на населението от Димитровградска община в завършващия етап на Втората световна война. След това, по установения тематико-хронологичен принцип е проследена историята на създаването на Димитровград и неговото развитие - обществено-икономически и политически живот, просвета и култура, здравеопазване, спорт и международни връзки.

ЗАЛА 3 - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА
Създадена е през 2003 г., в нея се уреждат изложби от фонда на музея, както и гостуващи от други музеи и институции. Традиционни са етнографските изложби по повод различни празници - Коледа, Великден, Гергьовден и др. Те заместват донякъде липсата на постоянна експозиция към този отдел.
По-голямата част от съхраняваните в музея материали са документални. Затова документалните и фотоизложбите са практика при нас. Такива са организирани многократно по различни поводи - годишнини от създаването на Димитровград, от началото на Бригадирското движение в България, по повод Международния ден на театъра, Националните дни на поезията “Пеньо Пенев” и много други.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Исторически музей - Димитровград

Местонахождение: Димитровград
Надморска височина: 125 метра
Население: 44 258
Пощенски код: 6400
Телелефонен код: 0391

ул. “Св.Климент Охридски” №7

Географски координати:
42.057281, 25.596512


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: 9.00 - 12.00 часа и 14.00 -17.30 часа
Събота и неделя - почивни дни.
Печат: Да
Възможност за нощувка: Хотели в Димитровград
На палатка на брега на река Марица.
За контакти: 0391/ 6 62 64 - уредници, 0391/ 6 67 87 - директор
Маршрути: Парк "Пеньо Пенев".
Дом - музей "Пеньо Пенев"  Димитровград
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010