Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Природо-научен музей - Котел 
100 национални туристически обекта: Природо-научен музей - Котел: cнимка 1
Описание:

Природонаучният музей в Котел разкрива природното богатство на Източна Стара планина. Негов основоположник е местният учител – естественик Васил Георгиев. Той в продължение на 60 години колекционира природни образци от района и създава богати сбирки от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, влечуги и птици. През 1951г. комисия на БАН се запознава с колекциите на котленския учител и се предлага те да положат основите на Природонаучен музей.

Фондът на музея днес съхранява близо 30 000 образци от живата и нежива природа на региона, включени в сбирките: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги, Птици и Бозайници. Експозицията е разработена на екологичен принцип на площ от 1000 кв. м.

ЕКСПОЗИЦИЯ
Безгръбначните фосили са представени в зала Палеонтология. Тук се намират повече от 100 вида вкаменели останки от живели през Мезозойската ера корали, миди, охлюви, амонити, белемнити и други безгръбначни морски обитатели.

В зала ботаника са показани близо 200 вида висши растения. Особен интерес будят лечебните растения, групирани по своето действие. Привлича и красотата на ранните пролетни растения. Чрез макети са представени и основните видове гъби у нас. Показани са и видовете дървета и храсти съставящи горите на Котленската планина.

Насекомите са представени от 218 вида дневни и нощни пеперуди, бръмбари, ципокрили и водни кончета. Тук може да се види най-голямата наша пеперуда – Голямо нощно пауново око. Интерес представляват бръмбарите – Еленов рогач, Носорог, Египетски свещен торник.

Експонираните 57 вида риби са включени в 2 биогрупи – сладководни и морски обитатели.

Показаните 22 вида земноводни и влечуги са включени в биогрупа на биотопен принцип. Тук са застрашените от изчезване в България Смок мишкар и Змиегущер и сухоземните костенурки Шипоопашата и Шипобедренна.

Чрез интересно решени биогрупи са представени местообитанията и характерни моменти от начина на живот на бозайниците и птиците. Представени са Белият и Черният щъркел, Дроплата, Сивият жерав, Къдроглавият и Розовият пеликан, Скалният и Белоглавият Орел и мн. др. От бозайниците – Европейската сърна, Дивата свиня, Кафявата мечка, вълкът и мн. др.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Природо-научен музей - Котел 

Местонахождение: град Котел
Надморска височина: 643 метра
Население: 6 697
Пощенски код: 8970
Телелефонен код: 0453

Парк Изворите

Географски координати:
42.889648, 26.437092


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: Всеки ден
9:00 – 17:00 часа
Печат: Да
Възможност за нощувка: хотели в град Котел
На палатка в полите на Стара планина
За контакти: 0453/ 2355
Маршрути: Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските възрожденци град Котел
Поход в Котелска Стара Планина.
Архитектурно-исторически резерват - Жеравна 
Къща-музей “Йордан Йовков” - Жеравна
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010