Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта: Исторически музей - Исперих
Описание:

Археологическото богатство на района е забелязано още в края на XIX век от братята Шкорпил. Интересът към богатият на забележителности Исперихски край, е свързан с времето на полагане основите на модерната българска наука. Благодарение на предизвикания интерес сред научните среди през 1924 г. текето Демир баба е обявено за старина. На основа на проявения интерес към старините през май 1927 г. в Кемаклар ( Исперих ) се образува " Околийско Археологическо дружество " Хан Омортаг ". В началото на 1956 г. към читалище "Съзнание" в Исперих се създава краеведчески кръжок от група ентусиасти които си поставят задача да съберат експонати от миналото на родния край и поставят началото на музейна сбирка от 332 експоната, които през 1963 г. достига до 1711 експоната. През септември 1973 г. е открита нова експозиция в помещение от 180 кв.м., като неразделна част от читалищната сграда.

Благодарение на тези си дейности от 1975 година музейната сбирка в Исперих се утвърждава като филиал на Окръжния исторически музей в Разград, а от 21.05.1984 година съществува като автономен музей. През това време района на Исперих става център на комплексни научни изследвания по Програма " ГЕТИКА " и е открита царската тракийска гробница при с. Свещари. През 1985 година забележителната архитектурна и художествена украса нареждат Свещарската гробница в списъка на световното културно-историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

В Исторически музей - Исперих се съхраняват над 30 хиляди музейни единици. Фонд "Археология" включва находки от неолита, енеолита, ранножелязната и елинистическата епохи, късната античност и Средновековието, открити при археологически разкопки и теренни обхождания в Исперихски район. През годините последвали Освобождението на България от турско робство в Исперихско се заселват хора от различни краища на страната, а след Първата световна война и преселници от Румънска Добруджа. Изключителното богатство на битови, фолклорни и етнически традиции и тяхното преплитане може да се види в етнографските колекции на музея.

Във фонд "Нова и най-нова история" се съхраняват вещи, архивни документи и спомени на видни личности от нашия край. Най-интересните експонати могат да се видят в постоянната музейна експозиция и по време на изложби.


Share/Bookmark

100 национални туристически обекта: Исторически музей - Исперих

Местонахождение: град Исперих
Надморска височина: 241 метра
Население: 10 386
Пощенски код: 7400
Телелефонен код: 08331

Ул. "Цар Освободител " № 6

Географски координати:
43.715157, 26.828320


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: 8.30-17.00 ч.
Почивни дни събота и неделя.
Печат: Да
Възможност за нощувка: хотели в Исперих
На палатка в околностите на Исторически-археологически музей "Сборяново"
хижа Ахинора - тел. 08331/ 47 50.
Туристически дом "Орфей" - 08331/ 36 31.
Стопанисват се от туристическо дружество "Димитровец" - тел. 08331/ 26 17.
За контакти: Телeфони : 08 331 / 47-83, 56-19, 56-31, 56-40
Маршрути: хижа Ахинора
Исторически-археологически музей "Сборяново" 
Демир Баба Теке
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010