Туризъм в България - 100 национални туристически обекта
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
100 национални туристически обекта - Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа"
Постоянна иконна изложба Банска художествена школа
Описание:

Постоянната иконна изложба е уредена в най-старата и запазена сграда в Банско - от 1749 г. Обявена е за паметник на културата. Къщата е изпълнявала функциите на женски метох към Хилендарския, а по-късно към Рилския манастир. В шест изложбени зали се проследява развитието на Банската иконописна школа от стенописи, в т.ч. от Рилския манастир. Изложбата разполага с готови беседи на английски, немски, френски и руски език и озвучаване с църковни песнопения.

Основател на Банската художествена школа е Тома Вишанов. Предполага се, че в края на XVIII век той учи известно време във Виена, където е повлиян от модните течения на тогавашната европейска живопис. Създадената от него школа се развива предимно в областта на монументалната живопис и иконата. В тази област работят неговият син Димитър Молеров и неговият внук Симеон Молеров. Димитър Молеров изписва стените на църквата в метоха "Пчелина", на параклиса "Архангелски събор" и на двата странични параклиса в Централната църква на Рилски манастир.

Банската възрожденска художествена школа е едно от най-ярките явления в историята на българската култура през XVIII - XIX в. Представителите й - зографи, резбари и строители, влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българския национален гений. Те си сътрудничат с представителите на другите културни центрове - градовете Самоков, Трявна, Дебър, но в продължение на повече от век запазват в творчеството си неповторимо стилово звучене. Стопанското замогване на Банско през XVIII и XIX в., оживените търговски връзки с големи културни центрове в Западна Европа, закономерно довеждат и до подем в духовния живот. Важна роля в това отношение играят и връзките с Атон и Рилския манастир.

Мономенталната живопис на Банската школа от последните десетилетия на XIX век представлява един от най-интересните примери за фолклоризация на религиозното изкуство в страната. По същество Банската школа за разлика от другите школи на епохата продължава да живее като типично Възрожденско явление чак до Балканската война.Share/Bookmark

100 национални туристически обекта - Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа"

Местонахождение: гр. Банско
Надморска височина: 925 m
Пощенски код: 2770
Телелефонен код: 0749

Адрес: ул."Яне Сандански" 3

Телефон: 0749/ 88 273

Географски координати:
41.835915, 23.488619


Вижте 100 национални туристически обекта на по-голяма карта
Работно време: 9.00-12.00 и 14.00-17.00 ч.
почивни дни събота и неделя
Печат: Намира се в къща-музей "Никола Вапцаров"
Възможност за нощувка: Много са възможностите за нощувка в град Банско:
Туристическа спалня Банско
Частни квартири(къщи за гости)
Хотели
За контакти: тел: 0749/88 273
Маршрути: Mузей "Никола Вапцаров" град Банско
Музей "Неофит Рилски" град Банско
Велянова къща град Банско
Църква "Света Троица" град Банско
100-те национални туристически обекта по :     номер     области     Туризъм в България    Хижите в България
ГоГо Нет e-Shop Интернет фото © ГоГо Нет 2010